ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

تنزیل، مرجع قرآن

Tanzil is a quranic project launched in early 2007 to produce a highly verified precise quran text to be used in quranic websites and applications.
شروع مرجع کتاب
10163 کلیک - 2.91 امتیاز از 229 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم