ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

گروههای فرهنگستان در حال حاضر عبارت است از: دانشنامه زبان و ادب فارسی، دانشنامه شبه‌قاره هند، دستور زبان فارسی، زبان و رايانه، زبانهای ايرانی، فرهنگ‌نويسی، گويش‌شناسی، واژه‌گزينی، نشر آثار.

گسترش زبان و ادب فارسي
شروع هنر ادبیات
10665 کلیک - 2.71 امتیاز از 490 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم