ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

دبیرخانه ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار

دبیرخانه ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و به منظور ساماندهی آثار و محصولات از...
شروع حکومت مراکز
6874 کلیک - 0 امتیاز از 0 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم