ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM)

دیده بان جهانی کارآفرینی (GEM) یک کنسرسیوم پژوهشی دانشگاهی غیر انتفاعی است که هدف خود را تهیه و ارائه داده های تحقیقاتی بین المللی با کیفیت عالی درباره فعالیتهای کارآفرینانه قرارداده است. GEM بزرگترین مطالعه...

بانک علوم ::: Science Bank
شروع مرجع مراجع علمی
7817 کلیک - 0 امتیاز از 0 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم