ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


روستای تاريخی ميمند

پایگاه میراث جهانی پارسه پاسارگاد

نام مشهور غربي تخت‌جمشيد ، يعني پفرْسفهْ پفليْس (Perse Polis) ريشه غريبي دارد. در زبان يوناني، پْرسهْ‌پفليْس و يا صورت شاعرانه آن پفرْسفپ‌ْتوفليْس Persep tolis لقبي است براي آفتفنه، الهه خرد و صنعت و جنگ، و «ويران‌كننده...

محوطه تارخی بيستون
شروع هنر ابنیه تاریخی
15452 کلیک - 2.6 امتیاز از 576 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم