ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

University of Helsinki

 The University of Helsinki is one of the best multidisciplinary research universities in the world. The high-quality research carried out by the university creates new knowledge for educating diverse specialists in various fields, and for utilisation in social decision-making and the business sector.The university, with almost 4,000 researchers and teachers, operates on four...
شروع آموزش آموزش عالی دانشگاه های خارجی اروپا دانشگاه های فنلاند
6928 کلیک - 0 امتیاز از 0 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم