ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


University of Oslo

University of Tromso

The University of Tromsø offers more than 20 English taught Master's degree programmes and an increasing number of courses in English. International students can apply in the framework of international exchange programmes such as ERASMUS, North2North, Nordplus, Nordlys, Barentsplus and others. Also free-movers and degree students are most welcome to apply for admission.

Norwegian School of Economics (NHH)
شروع آموزش آموزش عالی دانشگاه های خارجی اروپا دانشگاه های نروژ
7300 کلیک - 0 امتیاز از 0 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم