ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


گفتگوی هارمونیک

Live 8

Every single day, 30,000 children die, needlessly, of extreme poverty. On July 6th, we finally have the opportunity to stop that shameful statistic. 8 world leaders, gathered in Scotland for the G8 summit, will be presented with a workable plan to double aid, drop the debt and make the trade laws fair. If these 8 men agree, then we will become the generation that made poverty...

نمایندگی پیانو یاماها در ایران
شروع هنر موسیقی
10655 کلیک - 2.42 امتیاز از 156 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم