ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

نظر به نقش و جايگاه سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در راستاي ارتقاء و توسعه صنايع کوچک و متوسط کشور، اين پايگاه اطلاع‌رساني طراحي و راه‌اندازي گرديد تا با تجميع واحدهاي صنعتي در فضاي مجازي اينترنت،...

روزنامه رسمی
شروع حکومت موسسه سازمان
7261 کلیک - 2.45 امتیاز از 42 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم