ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.


علی اکبر ولایتی

انوشه انصاری

انوشه انصاری که رسما بعنوان یکی از اعضای اصلی پرواز سویوز (-9 TMA) انتخاب شده است روز 18 سپتامبرازمرکز فضایی بایکونورواقع در قزاقستان بسوی ایستگاه فضایی بین المللی ( ISS ) پرواز خواهد کرد.

وب‌ سايت شخصی مستر بين
شروع جامعه مردم وب سایت شخصی
14700 کلیک - 2.25 امتیاز از 28 رای : امتیاز 1 از 5امتیاز 2 از 5امتیاز 3 از 5امتیاز 4 از 5امتیاز 5 از 5 - رای شما : - رتبه صفحه در گوگل:رتبه صفحه در گوگل  0 از 10 - حذف فریم