ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

Google Feed burner

سرویس فید برنر با نمای جدید در گوگل

تاریخ: 2010/11/01
زبان: English
شاخه: اینترنت
کلیک: 11710
امتیاز: 2.68 از 592 رای -
VisitLink.php?a=I&key=125

Create a Google Talk chatback badge

A Google Talk chatback badge will let visitors to your web page chat with you. They'll be able to chat with you whenever you're signed in to Google Talk as yourname@gmail.com.

تاریخ: 2010/02/03
زبان:
شاخه: اینترنت
کلیک: 8223
امتیاز: 0 از 0 رای -
VisitLink.php?a=I&key=4681

ایده های هوشمند فناوری - مباحث داغ فناوری اطلاعات

ایده های هوشمند فناوری ، موشکافانه ترین بحث های فناوری اطلاعات ، ماهیت فناوری اطلاعات ، شاخه های فناوری اطلاعات ، دانشگاه های فناوری اطلاعات ایران ، اینترنت ، شبکه های کامپیوتری ، زبان های برنامه نویسی ، بانک های اطلاعاتی ، شبکه های ماهواره ای و ..

تاریخ: 2008/06/15
زبان: English
شاخه: اینترنت
کلیک: 8702
امتیاز: 0 از 0 رای -
VisitLink.php?a=I&key=4198