ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

سازمان راهداری و حمل و نقل كشور

حمل و نقل پايانه هاي كشور

تاریخ: 2012/07/16
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 9377
امتیاز: 2.91 از 361 رای -
VisitLink.php?a=I&key=704

سازمان بازنشستگي كشوری

بازنشستگي كشوري

تاریخ: 2012/07/14
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 15155
امتیاز: 2.92 از 391 رای -
VisitLink.php?a=I&key=707

سازمان حج و زيارت

حج و زيارت

تاریخ: 2012/07/14
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 17869
امتیاز: 1.87 از 615 رای -
VisitLink.php?a=I&key=709

سامانه اصلاح اطلاعات خانوار

سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارهای کشور

تاریخ: 2010/12/21
زبان: Farsi
شاخه: سازمان
کلیک: 10638
امتیاز: 2.98 از 253 رای -
VisitLink.php?a=I&key=184

سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی ایران

درباره سازمان , محصولات , علوم و دانش , خدمات , اطلاعات و دانلود , پژوهش و آموزش , سايت هاى وابسته زمين شناسی

تاریخ: 2010/05/28
زبان: Farsi
شاخه: سازمان
کلیک: 13778
امتیاز: 3.01 از 387 رای -
VisitLink.php?a=I&key=705

انتقال خون ايران

انتقال خون ايران

تاریخ: 2006/12/03
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 7891
امتیاز: 2.69 از 422 رای -
VisitLink.php?a=I&key=706

سازمان بازنشستگی کشوری

ايجاد سيستم خودکفا بر اساس مطالعات علمي و تمهيد نظام مناسب جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران با بهره گيري از روشهاي نوين طراحي و بهره برداري از سيستمها و تجهيزات پيشرفته در جهت پرداخت و انجام تعهدات و اخذ درآمدها بهره برداري اقتصادي و اطمينان بخش از موجودي صندوق از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني مفيد ارائه پيشنهادهاي کارشناسي جهت تصويب مراجع ذيصلاح بمنظور ارتقاء وضع معيشتي بازنشستگان و وظيفه بگيران

تاریخ: 2005/01/03
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 12344
امتیاز: 2.99 از 217 رای -
VisitLink.php?a=I&key=1127

سنجش آموزش كشور

سنجش آموزش كشور

تاریخ: 2004/09/09
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 16323
امتیاز: 2.9 از 425 رای -
VisitLink.php?a=I&key=702

هواپيمايي كشوري

هواپيمايي كشوري

تاریخ: 2004/09/09
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 13646
امتیاز: 2.93 از 414 رای -
VisitLink.php?a=I&key=703