ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

فرهنگ اصطلاحات عامیانه

Urban Dictionary tackles words that you'd never hear Grandma saying.

تاریخ: 2006/09/26
زبان: English
شاخه: فرهنگ لغات
کلیک: 8831
امتیاز: 0.7 از 116 رای -
VisitLink.php?a=I&key=2426

آریا دیکشنری

دیکشنری فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی آنلاین با تکنولوژی آژاکس

تاریخ: 2006/06/15
زبان: English
شاخه: فرهنگ لغات
کلیک: 9114
امتیاز: 2.39 از 67 رای -
VisitLink.php?a=I&key=3386