ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

سامانه ملی رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی کل کشور

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات وزارتخانه، اداره، شركت دولتي يا موسسه مأمور به خدمت عمومي در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و  شخصا ذينفع آن بوده و از اين سازمان خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سوء جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد  شكايت و يا اطلاعات خود از اين گونه سوء جريانات را به سامانه ملي رسيدگي به شكايات و اعلامات سازمان بازرسي كل كشور ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود.

تاریخ: 2012/10/31
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 7675
امتیاز: 4 از 1 رای -
VisitLink.php?a=I&key=775

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی ایران

سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی ایران سازمان ثبت اسناد و  املاک کشور

تاریخ: 2012/07/16
زبان: Farsi
شاخه: سازمان
کلیک: 12177
امتیاز: 2.95 از 430 رای -
VisitLink.php?a=I&key=62

روزنامه رسمی

اطلاعات ثبت شرکت ها، تغییرات، اساسنامه، جستجوی آگهی های روزنامه رسمی شرکت ها

تاریخ: 2010/09/12
زبان: Farsi
شاخه: سازمان
کلیک: 9448
امتیاز: 2.95 از 301 رای -
VisitLink.php?a=I&key=59

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

نظر به نقش و جايگاه سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در راستاي ارتقاء و توسعه صنايع کوچک و متوسط کشور، اين پايگاه اطلاع‌رساني طراحي و راه‌اندازي گرديد تا با تجميع واحدهاي صنعتي در فضاي مجازي اينترنت، بتواند بصورت پلي ميان واحدهاي صنعتي توليد کننده و مشتريان عمل نموده و از طريق اطلاع‌رساني مناسب به توسعه کسب و کار آنها کمک نمايد.دفاتر مجازي اينترنتي که در اين پايگاه اطلاع‌رساني بطور رايگان در اختيار واحدهاي کوچک صنعتي قرار داده مي‌شود داراي امکاناتي از قبيل، پست الکترونيک، جلسه گفت و گو، تابلوي پيام،‌ اعلام نياز، مخزن فايل، زمانبندي ملاقات، دفترچه تماس، ليست وظايف، دفترچه يادداشت، آدرس‌هاي اينترنتي، کارت معرفي، مديريت محصول و قابليت معرفي محصولات توليدي مي‌باشد.

تاریخ: 2005/04/03
زبان: English
شاخه: سازمان
کلیک: 7584
امتیاز: 2.45 از 42 رای -
VisitLink.php?a=I&key=1668