ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

كارنامه آزمون ورود به حرفه مهندسان (پايه سه) - اسفند ماه 1391

براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از سه روش استفاده كنيد و کارنامه و کلید پاسخ ها و جواب های خودتان را ببینید.

تاریخ: 2013/05/30
زبان: Farsi
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 1877
امتیاز: 0 از 0 رای -
VisitLink.php?a=I&key=4851

وزارت مسکن و شهرسازی

وزارت مسکن و شهرسازی

تاریخ: 2012/07/11
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 11719
امتیاز: 3.02 از 497 رای -
VisitLink.php?a=I&key=273

وزارت نفت

وزارت نفت

تاریخ: 2012/07/11
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 5245
امتیاز: 2.81 از 311 رای -
VisitLink.php?a=I&key=272

وزارت امور اقتصاد و دارايی

وزارت وزارت امور اقتصاد و دارايی

تاریخ: 2012/07/11
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 11616
امتیاز: 2.25 از 628 رای -
VisitLink.php?a=I&key=263

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

تاریخ: 2012/07/11
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 11998
امتیاز: 2.89 از 500 رای -
VisitLink.php?a=I&key=264

وزارت جهاد و کشاورزی

وزارت جهاد و کشاورزی

تاریخ: 2010/01/04
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 11817
امتیاز: 2.95 از 460 رای -
VisitLink.php?a=I&key=268

وزارت بازرگانی

وزارت بازرگانی

تاریخ: 2010/01/04
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 11597
امتیاز: 2.95 از 442 رای -
VisitLink.php?a=I&key=265

وزارت امور خارجه

وزارت وزارت امور خارجه

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 9252
امتیاز: 2.96 از 403 رای -
VisitLink.php?a=I&key=261

وزارت نيرو

وزارت وزارت نيرو

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 9574
امتیاز: 2.92 از 461 رای -
VisitLink.php?a=I&key=262

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 8027
امتیاز: 2.95 از 454 رای -
VisitLink.php?a=I&key=266

وزارت تعاون

وزارت تعاون

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 4651
امتیاز: 2.91 از 198 رای -
VisitLink.php?a=I&key=267

وزارت راه و ترابری

وزارت راه و ترابری

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 9209
امتیاز: 2.87 از 500 رای -
VisitLink.php?a=I&key=269

وزارت صنايع و معادن

وزارت صنايع و معادن

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 8320
امتیاز: 2.96 از 443 رای -
VisitLink.php?a=I&key=270

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

وزارت علوم تحقيقات و فناوري

تاریخ: 2004/07/29
زبان: English
شاخه: وزارتخانه
کلیک: 5105
امتیاز: 2.83 از 212 رای -
VisitLink.php?a=I&key=271