ایران هات لینکز :: جایی که همیشه از آن شروع می کنید.

Ads

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player

سهراب سپهری

سهراب سپهری

تاریخ: 2010/01/04
زبان: English
شاخه: شعر
کلیک: 16522
امتیاز: 3.07 از 735 رای -
VisitLink.php?a=I&key=102

افروخته

شعرهای ایرانی - Persian Poems

تاریخ: 2010/01/04
زبان: English
شاخه: شعر
کلیک: 11434
امتیاز: 2.98 از 299 رای -
VisitLink.php?a=I&key=101

احمد شاملو

احمد شاملو

تاریخ: 2004/07/08
زبان: English
شاخه: شعر
کلیک: 14993
امتیاز: 2.94 از 495 رای -
VisitLink.php?a=I&key=100

فرهنگ

فرهنگ

تاریخ: 2004/07/08
زبان: English
شاخه: شعر
کلیک: 9515
امتیاز: 3 از 600 رای -
VisitLink.php?a=I&key=103